โลโก้เว็บไซต์ คว้าแชมป์กีฬาวอลเลย์บอลชาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คว้าแชมป์กีฬาวอลเลย์บอลชาย


วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไป 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25:23,25:22,25:16 ทำให้คว้าแชมป์กีฬาวอลเลย์บอลชาย ในกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ตามโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้สำเร็จ อีกหนึ่งรายการ 
ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน