โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขาพืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาพืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง