โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวะ มทร.ล้านนา พิษณุโลก โชว์ฝีมือ สร้างเครื่องคัดแยกไข่ราคาถูก ทำจากวัสดุหาง่าย   ออกรายการช่อง 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นศ.วิศวะ มทร.ล้านนา พิษณุโลก โชว์ฝีมือ สร้างเครื่องคัดแยกไข่ราคาถูก ทำจากวัสดุหาง่าย ออกรายการช่อง 8